Mở miệng cười tan mọi oán thù, thị phi ân oán ắt hư vô

Mở miệng cười tan mọi oán thù, thị phi ân oán ắt hư vô

-16/08/2019

Những cuộc tương ngộ ở thế gian, dẫu là ân ân oán oán, thị thị phi phi, thì phần nhiều đều là trùng phùng sau bao ngày xa cách… “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, mọi cuộc hội ngộ chẳng...
Xem thêm