Ngẫm lại về tam tòng tứ đức

Ngẫm lại về tam tòng tứ đức

-21/12/2021

Những người phụ nữ thời xưa có thể không biết chữ, nhưng phải hiểu rất rõ về “tam tòng tứ đức”. Chỉ cần như vậy thì đã được khẳng định là một phụ nữ có giáo dưỡng tốt. Tiêu chuẩn...
Xem thêm

Số phú quý của con người thể hiện rõ mồn một ở 4 đặc điểm này

Số phú quý của con người thể hiện rõ mồn một ở 4 đặc điểm này

-04/08/2019

Muốn biết 1 người có số phú quý hay không, chỉ cần nhìn vào 4 điểm này sẽ rõ.   Đức hạnh Người có số phú quý đa phần đều là người có phẩm hạnh, đạo đức, sống chân thành và không ham...
Xem thêm