Lai Châu phát triển chợ phiên, góp phần gìn giữ nét văn hóa dân tộc

Lai Châu phát triển chợ phiên, góp phần gìn giữ nét văn hóa dân tộc

-13/07/2022

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới với 20 dân tộc sinh sống. Mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc sắc riêng, những nét văn hóa ấy hầu hết được thể hiện trong các buổi chợ phiên. Chợ phiên...
Xem thêm