Đối thoại với di sản ruộng bậc thang

Đối thoại với di sản ruộng bậc thang

-02/05/2018

Ruộng bậc thang gắn liền với lịch sử và văn hóa cư trú của các tộc người Hmông, Dao, La Chí, Nùng… trên địa bàn các huyện Sapa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái) và Hoàng Su Phì (Hà Giang)… Ban đầu...
Xem thêm