300 nghệ nhân tham gia biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên

300 nghệ nhân tham gia biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ V năm 2022 gồm nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Tây Nguyên, với sự tham gia của 300 nghệ nhân. Tối...
Xem thêm

Độc đáo nhà dài dân tộc Cor

Độc đáo nhà dài dân tộc Cor

Ngôi nhà dài truyền thống không chỉ là không gian kiến trúc độc đáo mà còn chứa đựng những nét đặc trưng trong đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào dân tộc Cor. Một nóc nhà cũng...
Xem thêm

Hướng tới bảo tồn và phát huy nghệ thuật cồng chiêng các vùng miền

Hướng tới bảo tồn và phát huy nghệ thuật cồng chiêng các vùng miền

Cùng với các tộc người thiểu số tại Việt Nam, cồng chiêng được hầu hết các dân tộc tại khu vực Đông Nam Á sử dụng, như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma, Philippines… Như vậy cồng chiêng được...
Xem thêm