Khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND cấp tỉnh

Khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND cấp tỉnh

Đối với các địa phương còn thiếu một phó chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để sớm kiện toàn nhân...
Xem thêm

Yêu cầu Bộ Y tế làm rõ việc tiêm vắc xin cho trẻ em sau khi nhiễm Covid-19

Yêu cầu Bộ Y tế làm rõ việc tiêm vắc xin cho trẻ em sau khi nhiễm Covid-19

-21/03/2022

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế làm rõ các loại vắc xin có thể tiêm cho trẻ em; tình hình, dự báo khả năng nhiễm virus của trẻ em và việc tiêm sau khi bị nhiễm virus; kinh nghiệm của các nước tiêm...
Xem thêm

Ràng buộc cao trách nhiệm thực thi cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2

Ràng buộc cao trách nhiệm thực thi cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2

-12/02/2022

Bộ Giao thông vận tải sẽ ràng buộc trách nhiệm, tăng tính độc lập trong suốt quá trình thực hiện cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2. Sau thời điểm Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, Bộ Giao...
Xem thêm

Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022

Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022

Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ mục tiêu phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022, tạo nền tảng, động lực cho phục hồi và phát triển của cả giai đoạn...
Xem thêm

Chính phủ ban hành Nghị quyết phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Chính phủ ban hành Nghị quyết phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

-02/02/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền...
Xem thêm