Xây dựng chế độ tiền lương mới trình Thủ tướng phê duyệt

Xây dựng chế độ tiền lương mới trình Thủ tướng phê duyệt

-15/04/2022

Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là một trong những...
Xem thêm

Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ dòng tiền vào các lĩnh vực có tính đầu cơ

Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ dòng tiền vào các lĩnh vực có tính đầu cơ

-14/04/2022

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát chặt chẽ dòng tiền vào các lĩnh vực có tính đầu cơ. Tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng...
Xem thêm

Gần 5.900 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho hàng triệu người lao động

Gần 5.900 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho hàng triệu người lao động

-31/03/2022

Chiều 30-3, tại Hà Nội, Bộ LĐTB-XH đã họp báo về triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ). Có 2 nhóm...
Xem thêm

Người lao động được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà

Người lao động được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà

-29/03/2022

Chính phủ quyết định hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng...
Xem thêm

Khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND cấp tỉnh

Khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND cấp tỉnh

-22/03/2022

Đối với các địa phương còn thiếu một phó chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để sớm kiện toàn nhân...
Xem thêm