Đồng đội tôi đang ở đấy

Đồng đội tôi đang ở đấy

-27/08/2019

Tin tức từ bãi Tư Chính suốt những ngày qua khiến mọi người dân Việt Nam thắt ruột. Không còn dừng ở ngoài hiên nữa, mà với việc xâm phạm sâu vào bãi Tư Chính, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng...
Xem thêm