Những lời cảnh báo của Diêm Vương

Những lời cảnh báo của Diêm Vương

Chuyện kể rằng một linh hồn vừa xuống âm phủ. Linh hồn ấy tức giận nói với Diêm Vương: Ảnh minh họa (nguồn: Bldaily). – Ông chẳng công bằng gì cả. Trước khi đưa tôi xuống đây ông phải báo...
Xem thêm