Công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia cửa võng đình Thổ Hà

Công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia cửa võng đình Thổ Hà

-25/03/2022

Bảo vật quốc gia cửa võng đình Thổ Hà là hiện vật gốc, độc bản với những mảng trang trí chạm khắc vẫn còn nguyên vẹn, dù đã có tuổi đời hơn 300 năm lịch sử. Ngày 24/3, huyện Việt Yên (tỉnh...
Xem thêm

Công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia cửa võng đình Thổ Hà

Công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia cửa võng đình Thổ Hà

-25/03/2022

Bảo vật quốc gia cửa võng đình Thổ Hà là hiện vật gốc, độc bản với những mảng trang trí chạm khắc vẫn còn nguyên vẹn, dù đã có tuổi đời hơn 300 năm lịch sử. Ngày 24/3, huyện Việt Yên (tỉnh...
Xem thêm

Từ ‘Lá đề chim phượng’ đến bát sứ thấu quang rồng

Từ ‘Lá đề chim phượng’ đến bát sứ thấu quang rồng

-05/01/2022

Trong 23 bảo vật quốc gia mới được công nhận đợt 10, “lá đề chim phượng” và hai bát sứ ngự dụng thấu quang hình rồng đều phát xuất từ Hoàng thành Thăng Long. Bảo vật quốc gia “Lá đề chim...
Xem thêm

Bảo tàng Quảng Ninh có thêm 4 hiện vật được công nhận Bảo vật Quốc gia

Bảo tàng Quảng Ninh có thêm 4 hiện vật được công nhận Bảo vật Quốc gia

-27/12/2021

Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2198/QĐ-TTg công nhận 23 Bảo vật Quốc gia đợt 10, năm 2021, trong đó có 4 hiện vật của Bảo tàng Quảng Ninh. Các Bảo vật mới...
Xem thêm

Bộ sưu tập bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam được công nhận là Bảo vật quốc gia

Bộ sưu tập bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam được công nhận là Bảo vật quốc gia

-27/12/2021

Bộ sưu tập bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam của họa sĩ Bùi Trang Chước đã nằm trong danh sách các Bảo vật quốc gia đợt 10 năm 2021. Mẫu Quốc huy Việt Nam chính thức được ban hành vào ngày 14/1/1956. Phó...
Xem thêm