Quảng Bình: Tạo sự lan tỏa và ứng xử văn hóa với môi trường

21:58 | 05/07/2022

Tỉnh Quảng Bình, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh tập trung các giải pháp thiết thực gắn với các chương trình, hành động về BVMT, qua đó tạo sự lan tỏa và ứng xử văn hóa, xây dựng môi trường của tỉnh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.


Phát huy vai trò tham mưu

Quảng Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Tuy nhiên, vấn đề về môi trường tại địa phương vẫn đứng trước những thách thức và cần tập trung giải quyết, xử lý: Áp lực từ chất thải trong sản xuất công, nông nghiệp và sinh hoạt; những sự cố môi trường có nguy cơ xảy ra nếu không có biện pháp kiểm soát hữu hiệu; việc thực hiện chính sách, pháp luật BVMT tại các doanh nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn,…

Trao đổi với Bạn đọc Tạp chí Văn Hiến Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi trường (TN-MT) Phan Xuân Hào cho biết, quan điểm nhất quán của tỉnh Quảng Bình không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế. Tỉnh ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, sản xuất sạch, thân thiện với môi trường, khuyến khích các dự án phát triển năng lượng như: năng lượng mặt trời, điện gió, tái chế rác thải,… Không chấp thuận các dự án với công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên, năng lượng và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Với vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường, về công tác tham mưu, ngay từ đầu năm 2022, Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường; Tham mưu UBND tỉnh ban hành “Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; “Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; Xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022. Tiến hành rà soát, hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm để tham mưu cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (đến nay có 107/128 xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm).

Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi trường Quảng Bình Phan Xuân Hào.

Nhằm đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp trên địa bàn toàn tỉnh, Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh phát động phong trào “Ngày toàn dân thu gom rác thải” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và được lựa chọn là ngày chủ nhật tuần thứ hai của các tháng trong năm. Các chương trình phát động được người dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực, thông qua đó ý thức trách nhiệm vệ BVMT trong các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên. Nhiều phong trào, hoạt động BVMT về thu gom rác, trồng cây xanh ở cơ sở phát huy tốt, tạo sự lan tỏa và ứng xử văn hóa với môi trường sống.

Hàng năm, Sở TN-MT đã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, tổ chức chính trị – xã hội tổ chức các hội nghị tuyên truyền về BVMT, lồng ghép trong nội dung hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mỗi năm tổ chức khoảng 20 đợt với trên 1.000 người tham gia.

Các chuyên mục “Bảo vệ môi trường” phát trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân; các nội dung thu âm được cấp phát cho các xã trên trên toàn tỉnh nhằm bảo vệ cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, hạn chế rác thải nhựa,…

Sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh đã mang lại kết quả kích lệ trong công tác quản lý chất thải nói chung và chất thải sinh hoạt nói riêng và được thể hiện qua tỷ lệ thu gom, xử lý CTRSH tăng lên hàng năm; tỷ lệ thu gom, xử lý CTRSH năm 2015 chỉ đạt 64,3% đến năm 2020 đạt 78,26% và hiện nay đạt 79,52%, vượt kế hoạch đề ra năm 2022 (chỉ tiêu năm 2022 đặt 79%).

Thực hiện các giải pháp đồng bộ

Để nâng cao công tác quản lý Nhà nước về BVMT, từng bước góp phần xây dựng môi trường Quảng Bình ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, tỉnh Quảng Bình tập trung vào các giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm BVMT. Chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức đối với công tác BVMT cho nhóm cộng đồng dân cư khu vực vùng sâu, vùng xa nhằm thay đối văn hoá, tập tục, thói quen còn lạc hậu gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Tổ chức vệ sinh môi trường nhân Ngày Môi trường thế giới.

Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đồng bộ ở tất cả các khâu từ phân loại đến thu gom, xử lý, nhằm phát huy giá trị các loại chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển nền sản xuất thân thiện với môi trường, chú trọng ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; khuyến khích các dự án phát triển năng lượng như: năng lượng mặt trời, điện gió, tái chế rác thải,… Không chấp thuận các dự án với công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên, năng lượng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm soát, thường xuyên kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình công tác thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn khắc phục kịp thời những bất cập, tồn tại trong công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường; hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình thu gom rác thải dựa vào cộng đồng.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, các nguy cơ gây ra sự cố, ô nhiễm môi trường. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với lực lượng cảnh sát môi trường trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thế Hiếu

Cùng chuyên mục

Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

An ninh mạng: khi nội bộ trở thành mối đe dọa lớn hơn tin tặc

An ninh mạng: khi nội bộ trở thành mối đe dọa lớn hơn tin tặc

Vụn Art: Gieo ước mơ lao động cho mái ấm người khuyết tật

Vụn Art: Gieo ước mơ lao động cho mái ấm người khuyết tật

Đại biểu nêu tâm lý ‘sợ sai’ và đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ

Đại biểu nêu tâm lý ‘sợ sai’ và đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ

Chuyên gia phát hiện lỗ hổng trong dịch vụ trí tuệ nhân tạo Replicate, làm lộ các mô hình trí tuệ nhân tạo cá nhân và dữ liệu của khách hàng

Chuyên gia phát hiện lỗ hổng trong dịch vụ trí tuệ nhân tạo Replicate, làm lộ các mô hình trí tuệ nhân tạo cá nhân và dữ liệu của khách hàng

Lai Châu: Một trường học nhiều năm đạt giải thưởng cao tại Violympic cấp Quốc gia

Lai Châu: Một trường học nhiều năm đạt giải thưởng cao tại Violympic cấp Quốc gia

Gần 1000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Nai được khám, chữa bệnh miễn phí

Gần 1000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Nai được khám, chữa bệnh miễn phí

Cháy nhà trọ 5 tầng trong ngõ nhỏ Hà Nội, 14 người chết

Cháy nhà trọ 5 tầng trong ngõ nhỏ Hà Nội, 14 người chết

Đắk Mil: 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Đắk Mil: 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội