Phân tích vai trò, đóng góp quan trọng của việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

16:46 | 27/09/2023

Sáng nay 27/9, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 – Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.


Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, phân tích vai trò, đóng góp quan trọng của việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết, Văn kiện của Đảng về văn hóa; góp phần xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh đó, giúp các các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, những người thực hành văn hóa nhận diện rõ hơn về thực trạng của việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện Chiến lược đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, đúc rút và bổ sung cho công tác phát triển lý luận về văn hóa, đề xuất các giải pháp thiết thực hoàn thiện chính sách văn hóa.

Nhà báo Hoàng Hà, quyền Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VHTTDL) phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, nhà báo Hoàng Hà, Quyền Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VHTTDL) cho biết: “Sau gần 2 năm triển khai, việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược, cũng đã xuất hiện những hạn chế, bất cập, về nhận thức, nguồn lực, chính sách, đào tạo… Những vấn đề đặt ra của văn hóa và phát triển hiện nay đang đòi hỏi cần phải được phân tích, giải quyết thấu đáo trên cơ sở mối tương quan, biện chứng với phát triển kinh tế, xã hội”.

Nhằm tập hợp ý kiến của các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu khoa học, những người thực hành văn hóa, về những vấn đề đặt ra từ thực tiễn của quá trình thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, từ đó đúc rút, và bổ sung cho công tác phát triển lý luận về văn hóa, cũng như đề xuất những giải pháp thiết thực góp phần hoàn thiện chính sách văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật – cơ quan nghiên cứu, thông tin lý luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 – Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.

“Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023-2025) với nhiều chương trình, đề án nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa” – nhà báo Hoàng Hà cho biết thêm.

Quang cảnh buổi Hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 – Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.

Tham dự hội thảo có 35 tham luận đề cập đến đa dạng vấn đề, chứa giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn. Các bài tham luận tập trung vào 3 nội dung chính: Đánh giá ưu điểm và hạn chế về thực trạng triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 ở trung ương và địa phương;

Phân tích nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế về các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và bài học kinh nghiệm rút ra trong thời gian qua; Đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, thực hiện thành công Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Đa phần các bài tham luận được trình tại hội thảo đều có tính gợi mở và nhận về nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, thiết thực từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học về văn hóa. Đây sẽ là cơ sở để ban tổ chức ghi nhận, đề xuất những giải pháp phù hợp, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 ngày càng hoàn thiện hơn.

Bên cạnh đó, Hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 – Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn” nhận được nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, thiết thực từ thực tiễn phong phú, sinh động. Đây sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức Hội thảo báo cáo, đề xuất về phương diện chính sách đối với các cơ quan hữu quan trong thực hiện Chiến lược những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển bền vững đất nước.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/phan-tich-vai-tro-dong-gop-quan-trong-cua-viec-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-van-hoa-den-nam-2030-post266313.html

Cùng chuyên mục

Vụ nguyên Chủ tịch huyện bị lừa 171 tỷ đồng: Vụ án rất phức tạp, đã khởi tố 10 bị can

Vụ nguyên Chủ tịch huyện bị lừa 171 tỷ đồng: Vụ án rất phức tạp, đã khởi tố 10 bị can

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên báo chí

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên báo chí

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: Sân khấu dành cho thiếu niên nhi đồng

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: Sân khấu dành cho thiếu niên nhi đồng

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Hướng sang nguồn sáng phương Đông

Hướng sang nguồn sáng phương Đông

Sáng tạo cho những tác phẩm sân khấu hay cho thiếu niên nhi đồng

Sáng tạo cho những tác phẩm sân khấu hay cho thiếu niên nhi đồng

Văn hóa người làm báo phải được liên tục tích lũy, bồi đắp, nâng cao

Văn hóa người làm báo phải được liên tục tích lũy, bồi đắp, nâng cao