Hải quan Lạng Sơn: Xây dựng đội ngũ chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại

9:42 | 24/10/2023

Năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển, sự kiện này nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tin, động lực để cán bộ công chức, người lao động toàn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Hải quan Lạng Sơn từng bước xây dựng đội ngũ chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao

Hải quan Lạng Sơn từng bước xây dựng đội ngũ chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao

Trao đổi với Phóng viên, Phó Cục trưởng Hải quan tỉnh Lạng Sơn Vy Công Tường cho hay, Cục Hải quan tỉnh hiện có 15 đơn vị trực thuộc, với hơn 470 công chức, người lao động. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã chú trọng chỉ đạo việc rà soát, ban hành các quy chế, quy định để từng bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ nhằm áp dụng vào thực tiễn.

Đơn vị cũng tập trung chỉ đạo, hoàn thiện danh mục vị trí làm việc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí làm việc và khung năng lực theo quy định, Phó Cục trưởng Hải quan tỉnh Lạng Sơn Vy Công Tường cho biết thêm.

Đến nay, 100% lãnh đạo Cục có trình độ cao cấp lý luận chính trị và Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; 100% lãnh đạo các cấp trực thuộc có trình độ trung cấp lý luận chính trị và Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; 100% công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo đáp ứng các mục tiêu về tiêu chuẩn chức danh; trên 98% công chức thực hành được đào tạo nghiệp vụ hải quan tổng hợp; trên 80% được đào tạo đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ; 100% công chức được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ do đơn vị tự chủ động đào tạo tại chỗ.

Về các kỹ năng tin học và ngoại ngữ đạt 100%, phù hợp lĩnh vực, vị trí việc làm, ngạch công chức và khung tiêu chuẩn vị trí việc làm.

Hải quan Lạng Sơn từng bước xây dựng đội ngũ chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao

Cũng từ năm 2021 đến nay, công chức Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả trung bình trên 70% công chức đạt mức độ 2 trở lên.

Đánh giá lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Đại hội vào năm 2023, có 98% tỷ lệ phiếu “tín nhiệm cao” đối với lãnh đạo Cục, còn lại là 2% phiếu “tín nhiệm”.

Trong những năm qua, đơn vị luôn giữ vững đoàn kết nội bộ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực và lãng phí được quan tâm chỉ đạo.

Cũng trong những năm qua, đơn vị luôn được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

Để xây dựng lực lượng Hải quan tỉnh ngày càng chính quy, hiện đại, liêm chính; duy trì kỉ cương, kỉ luật phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã đề ra và thực hiện 5 giải pháp chính đó là:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp đổi mới trong công tác cán bộ, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai, chủ động rà soát, sửa đổi các quy định, quy chế trong nội bộ; thực hiện phân công, phân cấp thuộc thẩm quyền về cán bộ và công tác cán bộ. Hàng năm, xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ từ sớm, dự báo sát tình hình, điều kiện thực tế đối với các trường hợp điều động cán bộ nhất là điều động cán bộ để thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, điều động cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ công tác,…

Thứ ba, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ nhằm kiểm soát nội ngành và kiểm soát chặt chẽ công tác cán bộ.

Thứ tư, tạo môi trường, cơ chế để phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao của ngành.

Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; chủ động xây dựng các mô hình đổi mới về công tác cán bộ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

Để thực hiện các mục tiêu và giải pháp đề ra, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới về hình thức, phương pháp, phong cách làm việc trong lãnh đạo các cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo; xây dựng môi trường làm việc văn minh, khoa học, năng động, sáng tạo; phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân lãnh đạo, công chức tại từng vị trí làm việc.

Song song đó, thực hiện các giải pháp đồng bộ cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát, cơ chế chất vấn, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị – xã hội, của quần chúng nhân dân nhất là của cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan Lạng Sơn chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại.

PV.

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên báo chí

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên báo chí

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: Sân khấu dành cho thiếu niên nhi đồng

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: Sân khấu dành cho thiếu niên nhi đồng

Sáng tạo cho những tác phẩm sân khấu hay cho thiếu niên nhi đồng

Sáng tạo cho những tác phẩm sân khấu hay cho thiếu niên nhi đồng

Khánh Hòa xử phạt nhiều website thương mại điện tử vi phạm quy định

Khánh Hòa xử phạt nhiều website thương mại điện tử vi phạm quy định

Tiếp sức mùa thi: Edugo Miền Nam đồng hành cùng các sĩ tử tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Tiếp sức mùa thi: Edugo Miền Nam đồng hành cùng các sĩ tử tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Đại biểu nêu tâm lý ‘sợ sai’ và đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ

Đại biểu nêu tâm lý ‘sợ sai’ và đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ

Tội phạm mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào?

Tội phạm mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào?

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU