Đắk Mil: Dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 500 tỷ đồng

9:39 | 27/11/2023

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắk Mil (NHCSXH) đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai cho vay các nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã báo cáo và tham mưu UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan và phối hợp với chính quyền các cấp kịp thời rà soát nhu cầu vay vốn, nắm bắt nhu cầu vốn của đối tượng thụ hưởng để chủ động báo cáo Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH và tổng hợp nhu cầu vốn kịp thời. Triển khai cho vay kịp thời khi được giao vốn.

Ngoài ra, Phòng giao dịch NHCSXH huyện chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể để thực hiện giao dịch lưu động tại 10 điểm giao dịch của UBND các xã, thị trấn. Tổ chức tập huấn các văn bản mới, chính sách liên quan đến tín dụng ưu đãi cho các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và các Tổ tiết kiệm & vay vốn.

Bên cạnh đó, để tạo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của người dân, NHCSXH huyện đã tích cực triển khai các biện pháp huy động vốn thông qua chính sách gửi tiết kiệm, xây dựng phương án nâng cao chất lượng tín dụng đối với các xã có tỷ lệ nợ quá hạn cao, các xã có xu hướng chất lượng tín dụng giảm, lãi tồn đọng; kịp thời tham mưu cho Ban đại diện của huyện chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và UBND cấp xã phối hợp với NHCSXH huyện đôn đốc thu hồi nợ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của các hộ thuộc đối tượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện để đầu tư phát triển kinh tế.

NHCSXH huyện Đắk Mil tổ chức họp giao ban tại Điểm giao dịch xã.

Tính đến 20/11/2023, tổng dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đắk Mil là trên 504 tỷ đồng, tăng 61 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, dư nợ vốn Trung ương 458 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so năm 2022, chiếm tỷ trọng 91% so tổng dư nợ. Dư nợ vốn nhận ủy thác tại ngân sách địa phương đạt 46 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với năm 2022, chiếm tỷ trọng 95 trên tổng dư nợ.

Bằng những giải pháp tích cực, hiệu quả, NHCSXH huyện Đắk Mil phối hợp hội, đoàn thể nhận ủy thác, Ban giảm nghèo cấp xã hướng dẫn sử dụng vốn cho khách hàng qua đó bảo đảm nguồn vốn tín dụng ưu đãi được sử dụng đúng mục đích, phát huy được giá trị của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục báo cáo và tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đắk Mil tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng ưu đãi được giao, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thế Hiếu

Cùng chuyên mục

Đoàn công tác Huyện ủy, UBND huyện Nam Trà My cùng các doanh nghiệp đến thăm và làm việc tại Nhà máy Life Gift Việt Nam

Đoàn công tác Huyện ủy, UBND huyện Nam Trà My cùng các doanh nghiệp đến thăm và làm việc tại Nhà máy Life Gift Việt Nam

Quảng Trị: Đặc sắc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực “Hương vị miền hoa nắng”

Quảng Trị: Đặc sắc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực “Hương vị miền hoa nắng”

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

6 tỉnh Việt Bắc xúc tiến, quảng bá du lịch tại Đà Nẵng

6 tỉnh Việt Bắc xúc tiến, quảng bá du lịch tại Đà Nẵng

Độc đáo Lễ hội “Sóng nước Tam Giang”

Độc đáo Lễ hội “Sóng nước Tam Giang”

Khai mạc Tuần Du lịch ‘Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An’

Khai mạc Tuần Du lịch ‘Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An’

Buôn Ma Thuột phấn đấu sẽ là “Thành phố cà phê của thế giới”

Buôn Ma Thuột phấn đấu sẽ là “Thành phố cà phê của thế giới”

Hội chợ Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2024

Hội chợ Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2024

Đổi mới sáng tạo: “Từ khóa của hội nhập và phát triển”

Đổi mới sáng tạo: “Từ khóa của hội nhập và phát triển”