Đà Lạt: Nâng cao độ che phủ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp

13:19 | 13/05/2024

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp, UBND TP Đà Lạt đề ra rất nhiều giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu là bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có, đưa đất lâm nghiệp vào sử dụng đúng mục đích, từng bước nâng cao chất lượng rừng, tăng độ che phủ hàng năm.

Đồng thời, hai năm qua, nhờ sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và người dân, công tác trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn TP Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần vào việc phát triển rừng, nâng cao độ che phủ rừng, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trồng thông tại khu vực đất trống, đồi trọc

Để nâng cao độ che phủ rừng và chống tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp, UBND TP Đà Lạt đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, UBND các phường, xã rà soát diện tích đất trống, nhỏ lẻ, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đã giải tỏa, diện tích rừng nghèo kiệt để có kế hoạch trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng. Đồng thời, thành phố cũng đã bố trí kinh phí hợp lý để cấp cây giống cho các chủ rừng trồng cây phân tán trên diện tích đất trống, nhỏ lẻ, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đã giải tỏa (không đủ tiêu chí trồng rừng tập trung) nhằm nâng cao độ che phủ rừng, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm. Ngoài ra, TP Đà Lạt còn chú trọng vận động và tạo động lực để các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tham gia tích cực vào công tác trồng rừng.

Nhờ các biện pháp quyết liệt trên, công tác trồng rừng trên địa bàn TP Đà Lạt đã đạt được kết quả khả quan. Theo đó 2 năm qua, tổng diện tích trồng rừng tập trung và trồng rừng sau giải tỏa đạt 57,01 ha trên tổng diện tích 66,37 ha, đạt 85,9% kế hoạch. Số liệu cụ thể do UBND TP Đà Lạt cung cấp, trong năm 2022, thành phố đã trồng thành công 41,37 ha rừng, đạt 100% kế hoạch (trong đó có 12,72 ha trồng rừng tập trung và 28,65 ha trồng rừng sau giải tỏa) và trong năm 2023 vừa qua, thành phố đã trồng 15,64 ha/25,0 ha, đạt 62,56% kế hoạch (trồng rừng sau giải tỏa: 15,64 ha).

Bên cạn đó, để nâng cao hiệu quả trồng rừng, các đơn vị chủ rừng đã thực hiện việc chăm sóc rừng hàng năm kết hợp với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Năm 2022, đã chăm sóc 32,37 ha rừng trồng năm 2; 35,03 ha rừng trồng năm 3 và 36,46 ha rừng trồng năm 4. Năm 2023, đã chăm sóc 41,37 ha rừng trồng năm 2; 32,37 ha rừng trồng năm 3 và 35,03 ha rừng trồng năm 4.

Hơn nữa, thành phố cũng đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ rừng, đặc biệt là xử lý các vi phạm về đất lâm nghiệp. Nhờ đó, đến nay đã tháo dỡ toàn bộ công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp với tổng diện tích là 73,98 ha, đạt tỉ lệ 100%.

Nhờ sự chung tay góp sức của các cấp ủy, chính quyền và người dân; công tác trồng rừng, tái sinh rừng và trồng cây phân tán trên địa bàn TP Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống biến đổi khí hậu và góp phần vào việc tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp cho thành phố.

Mục tiêu đến năm 2025, toàn thành phố Đà Lạt tiếp tục giảm 20% về số vụ vi phạm và 20% mức độ thiệt hại về rừng. Nhóm giải pháp trọng tâm được thành phố Đà Lạt tiếp tục triển khai đầy đủ nội dung của các Đề án Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch trồng 3,8 triệu cây xanh giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn…

Song Anh

Cùng chuyên mục

Đắk Mil: 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Đắk Mil: 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Quảng Trị công nhận thêm 5 sản phẩm OCOP hạng 4 sao

Quảng Trị công nhận thêm 5 sản phẩm OCOP hạng 4 sao

Hiệu quả 10 năm triển khai Chỉ thị số 40 về tín dụng chính sách xã hội ở Cư Kuin

Hiệu quả 10 năm triển khai Chỉ thị số 40 về tín dụng chính sách xã hội ở Cư Kuin

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô