Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

13:10 | 11/04/2024

Sau gần 10 năm đi vào cuộc sống, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã trở thành một quyết sách đúng đắn, trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội, tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trong những năm qua, BTV Huyện ủy Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, các văn bản của Huyện ủy và UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Trong năm 2024 nguồn vốn Ngân sách UBND huyện chuyển sang NHCSXH cho vay là 3,2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Lũy kế đến nay, tổng nguồn vốn huy động từ UBND huyện đạt 13,9 tỷ đồng.

Huyện uỷ Ea H’Leo cũng chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã phối hợp với các đoàn thể, địa phương, Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tổ chức tuyên truyền, thực hiện cho vay 18.673  lượt hộ với số tiền 1.265 tỷ đồng.

Gia đình bà Trương Thị Gái ở thôn 2A, xã Ea H’Leo thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách (Ảnh: Trường Ngữ)

Bên cạnh đó các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH huyện thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác từ NHCSXH; phối hợp công tác bình xét cho vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, thu lãi, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu được triển khai hiệu quả… đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời đúng đối tượng. Ưu tiên nguồn vốn cho vay để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 476 tỷ đồng, tăng hơn 295 tỷ đồng so với năm 2014. Người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp.

Có thể thấy tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của huyện. Đồng thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện Ea H’Leo có 9/11 xã đã về đích nông thôn mới và có 02 xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vốn tín dụng chính sách đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đồng bào từ mặc cảm, tự ti, nay mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng kinh doanh sản xuất, xuất khẩu lao động, xây dựng các công trình thiết yếu, cho con em theo học các trường đại học, cao đẳng và học nghề … từng bước làm ăn có hiệu quả, có ý chí và nghị lực vươn lên, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nghề theo hướng tích cực bền vững.

Với những quyết sách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đã giúp hoạt động tín dụng xã hội – chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người nghèo ngày càng hiệu quả, lan tỏa sâu rộng, xứng đáng với sứ mệnh là một chính sách an sinh xã hội đặc biệt, tiếp sức, trợ lực, góp “cần câu” cho người nghèo, các đối tượng chính sách trong hành trình vượt lên đói nghèo, để không ai trong số họ bị bỏ lại phía sau.

Thế Hiếu

Cùng chuyên mục

Đắk Mil: 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Đắk Mil: 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Quảng Trị công nhận thêm 5 sản phẩm OCOP hạng 4 sao

Quảng Trị công nhận thêm 5 sản phẩm OCOP hạng 4 sao

Hiệu quả 10 năm triển khai Chỉ thị số 40 về tín dụng chính sách xã hội ở Cư Kuin

Hiệu quả 10 năm triển khai Chỉ thị số 40 về tín dụng chính sách xã hội ở Cư Kuin

Đà Lạt: Nâng cao độ che phủ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp

Đà Lạt: Nâng cao độ che phủ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông