Cà Mau tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam

8:40 | 01/03/2023

Tối 28/2, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau (đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Cà Mau), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023).


Tiết mục chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”. 

Đại diện lãnh đạo các cấp, ngành, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân trên địa bàn đến thưởng thức, nhiệt tình cổ vũ cho chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa, giá trị lịch sử của dân tộc.

Chương trình được thiết kế với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, nội dung thiết thực phản ánh nét đẹp văn hóa của vùng đất Nam Bộ nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng; nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong đời sống đương đại. Qua đó, giúp đội ngũ làm công tác văn hóa tư tưởng, trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ.

Tháng 2/1943, “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” được Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội). Sau 80 năm, những tư tưởng của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Trần Hiếu Hùng, trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, những giá trị của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” năm 1943 là “Ánh sáng soi đường” và trường tồn cùng với Cách mạng Việt Nam. Trải qua 80 năm, hoạt động văn học – nghệ thuật, sáng tác, biểu diễn, phong trào văn nghệ quần chúng của cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Các hoạt động thông tin lưu động, hội diễn văn nghệ quần chúng, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực…

Ngoài Chương trình nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh còn tổ chức triển lãm các hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sách với chủ đề 80 năm ra đời ‘‘Đề cương về văn hóa Việt Nam’’; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về sự kiện quan trọng này để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Nguồn Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/van-hoa/ca-mau-to-chuc-chuong-trinh-nghe-thuat-ky-niem80-nam-de-cuong-ve-van-hoa-viet-nam-20230228214251155.htm

Cùng chuyên mục

Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

An ninh mạng: khi nội bộ trở thành mối đe dọa lớn hơn tin tặc

An ninh mạng: khi nội bộ trở thành mối đe dọa lớn hơn tin tặc

Vụn Art: Gieo ước mơ lao động cho mái ấm người khuyết tật

Vụn Art: Gieo ước mơ lao động cho mái ấm người khuyết tật

Đại biểu nêu tâm lý ‘sợ sai’ và đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ

Đại biểu nêu tâm lý ‘sợ sai’ và đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong muốn đưa hợp tác với Việt Nam lên tầm cao mới, vừa toàn diện, vừa chiến lược

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong muốn đưa hợp tác với Việt Nam lên tầm cao mới, vừa toàn diện, vừa chiến lược

Chuyên gia phát hiện lỗ hổng trong dịch vụ trí tuệ nhân tạo Replicate, làm lộ các mô hình trí tuệ nhân tạo cá nhân và dữ liệu của khách hàng

Chuyên gia phát hiện lỗ hổng trong dịch vụ trí tuệ nhân tạo Replicate, làm lộ các mô hình trí tuệ nhân tạo cá nhân và dữ liệu của khách hàng

Lai Châu: Một trường học nhiều năm đạt giải thưởng cao tại Violympic cấp Quốc gia

Lai Châu: Một trường học nhiều năm đạt giải thưởng cao tại Violympic cấp Quốc gia

Gần 1000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Nai được khám, chữa bệnh miễn phí

Gần 1000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Nai được khám, chữa bệnh miễn phí

Cháy nhà trọ 5 tầng trong ngõ nhỏ Hà Nội, 14 người chết

Cháy nhà trọ 5 tầng trong ngõ nhỏ Hà Nội, 14 người chết