Bắc Giang: Dấu ấn thắng lợi “mục tiêu kép” năm 2021

0:10 | 30/01/2022

Nhìn lại năm 2021, mọi hoạt động kinh tế – xã hội của Bắc Giang chịu sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã vượt qua khó khăn, “gồng mình” chiến thắng đại dịch, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” như kế hoạch đề ra.

Những điểm nhấn về kinh tế – xã hội
Còn nhớ, tỉnh Bắc Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước bị COVID-19 “tấn công” diện rộng và trực tiếp vào “yết hầu” của nền kinh tế là các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung nhiều công nhân, người lao động. Bằng quyết tâm cũng như được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cả nước, Bắc Giang đã dập dịch thành công và đưa nền kinh tế trở lại đà tăng trưởng. Từ quý 3/2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,82%; Năng suất lao động tăng 4,4%. Thu nhập bình quân đạt 2.950 USD/người, bằng 89,9% kế hoạch đề ra.

Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, giao thông kết nối và các công trình phụ trợ khác được quan tâm đầu tư. Các khó khăn về thị trường tiêu thụ, lao động, vốn… được tập trung giải quyết hiệu quả. Sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh và khá vững chắc. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 11,2%. Quy mô giá trị sản xuất đạt 300.000 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất xây dựng tăng 3,1%, quy mô ước đạt 42.500 tỷ đồng, bằng 93,7% kế hoạch. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cũng đạt được hiệu quả rõ rệt. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 4,2%, quy mô đạt 38.310 tỷ đồng, vượt 0,5% kế hoạch. Phong trào xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ông Lê Ánh Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 138/184 xã (chiếm 75%); 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 155 sản phẩm OCOP, tăng 60 sản phẩm so với năm 2020. Ngành dịch vụ từng bước hồi phục, lấy lại đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,8%; quy mô đạt 42.730 tỷ đồng, bằng 99,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ sản xuất ước đạt 34.030 tỷ đồng, tăng 9,2%, vượt 4,7% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu đạt 15,7 tỷ USD, tăng 39,8%, đạt 105,8% kế hoạch. Tăng trưởng tín dụng đảm bảo đủ nhu cầu vốn cho nền kinh tế; tổng dư nợ đạt 69.260 tỷ đồng, tăng 13,8%. Dịch vụ bưu chính, viễn thông phát triển mạnh theo hướng hiện đại.

Trong năm 2021, tổng thu cả năm ước đạt 15.745 tỷ đồng, tăng 26,9% so với năm 2020, vượt 56,1% dự toán; trong đó: thu hoạt động xuất, nhập khẩu 1.600 tỷ đồng; nội địa 14.145 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 62.615 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2020.

Nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, đổi mới. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 tăng 13 bậc so với năm 2020. Dự kiến đến hết năm 2021, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh toàn tỉnh đạt 1,26 tỷ USD; có 1.381 doanh nghiệp được thành lập. Riêng thu hút đầu tư FDI đứng thứ 10 cả nước.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, các nhiệm vụ văn hóa – xã hội, phòng chống dịch COVID-19 đã được Bắc Giang thực hiện tốt. Trong đợt dịch bùng phát ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, tỉnh đã nhanh chóng điều chỉnh tổ chức thực hiện theo cách tiếp cận toàn dân. Lấy cấp xã là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” và là trung tâm phục vụ, là chủ thể tham gia phòng, chống dịch.

Nói về những kết quả đã đạt được trong năm qua, ông Lê Ánh Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết: “Trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, Bắc Giang vẫn cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH đề ra. Tỉnh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước được tặng Huân chương Lao động vì thành tích chống dịch và là điển hình của cả nước trong thực hiện thành công “mục tiêu kép”: bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả và thực hiện tốt kế hoạch KT-XH đề ra”.

Chuyển đổi số mang lại những kết quả rõ rệt
Công tác chuyển đổi số của tỉnh Bắc Giang được đánh giá tích cực ở cả 3 trụ cột là: chính quyền số đứng thứ 7 cả nước; kinh tế số đứng thứ 14; xã hội số đứng thứ thứ 25; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh đứng thứ 5 cả nước. Bắc Giang xếp thứ nhất toàn quốc về chỉ số hiện đại hóa hành chính. Công tác chỉ đạo điều hành chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, năng động và hiệu quả hơn; nhiều nút thắt, điểm nghẽn trên các lĩnh vực phức tạp như: bồi thường giải phòng mặt bằng, đầu tư, xây dựng… đã được tập trung tháo gỡ kịp thời…

Bắc Giang cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Ước đến hết năm 2021, số bác sĩ/10.000 dân đạt 10,7 bác sĩ; tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ làm việc tại tỉnh đạt 100%.

Tiếp tục phấn đấu trở thành đầu tàu kinh tế
Năm 2022, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Củng cố, duy trì, giữ vững, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế, thực hiện tái cơ cấu kinh tế, tăng cường động lực tăng trưởng trong dài hạn và các mục tiêu KT-XH chủ yếu khác.

Chia sẻ thêm về điều này, ông Dương nhấn mạnh: “Thời gian tới tỉnh sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài…; Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Khẩn trương xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được phê duyệt”.

Được biết, UBND tỉnh Bắc Giang cũng sẽ thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2030, hướng tới mô hình “Hệ sinh thái công nghiệp”, gắn kết khu công nghiệp với đô thị, dịch vụ có kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; Thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới.

Tỉnh cũng sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; Tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường giao thông mang tính kết nối, mở rộng không gian mới để phát triển công nghiệp, dịch vụ; kết nối với các tỉnh lân cận; tiếp tục đầu tư phát triển giao thông nông thôn; Gắn kết hài hoà, hợp lý giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội…

Tỉnh cũng tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cũng cố, giữ vững thành quả hoạt động an ninh quốc phòng; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền…

Với những nỗ lực vượt bậc, hy vọng năm 2022 sắp tới, Bắc Giang sẽ không chỉ thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch và phát triển KT-XH mà còn phấn đấu vươn lên thành một trong những địa phương “đầu tàu” của cả nước về phát triển kinh tế, hạ tầng xã hội, là “điểm đến” tin cậy của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Hoàng Dương

Nguồn Báo điện tử Công Luận

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Đức Thọ

Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

An ninh mạng: khi nội bộ trở thành mối đe dọa lớn hơn tin tặc

An ninh mạng: khi nội bộ trở thành mối đe dọa lớn hơn tin tặc

Vụn Art: Gieo ước mơ lao động cho mái ấm người khuyết tật

Vụn Art: Gieo ước mơ lao động cho mái ấm người khuyết tật

Đại biểu nêu tâm lý ‘sợ sai’ và đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ

Đại biểu nêu tâm lý ‘sợ sai’ và đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ

Chuyên gia phát hiện lỗ hổng trong dịch vụ trí tuệ nhân tạo Replicate, làm lộ các mô hình trí tuệ nhân tạo cá nhân và dữ liệu của khách hàng

Chuyên gia phát hiện lỗ hổng trong dịch vụ trí tuệ nhân tạo Replicate, làm lộ các mô hình trí tuệ nhân tạo cá nhân và dữ liệu của khách hàng

Lai Châu: Một trường học nhiều năm đạt giải thưởng cao tại Violympic cấp Quốc gia

Lai Châu: Một trường học nhiều năm đạt giải thưởng cao tại Violympic cấp Quốc gia

Gần 1000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Nai được khám, chữa bệnh miễn phí

Gần 1000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Nai được khám, chữa bệnh miễn phí

Cháy nhà trọ 5 tầng trong ngõ nhỏ Hà Nội, 14 người chết

Cháy nhà trọ 5 tầng trong ngõ nhỏ Hà Nội, 14 người chết