Báo động nạn trộm cắp cổ vật tại các di tích cấp quốc gia

Báo động nạn trộm cắp cổ vật tại các di tích cấp quốc gia

-17/12/2021

Là nơi lưu giữ nhiều tài liệu và hiện vật quý, thời gian gần đây, các di tích phủ thờ, đình làng, nhà thờ họ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục bị trộm “viếng thăm” và cuỗm đi nhiều...
Xem thêm

Tập quán săn bắn trong văn hóa các dân tộc thiểu số

Tập quán săn bắn trong văn hóa các dân tộc thiểu số

-17/12/2021

Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, chỉ có 4 dân tộc có vùng cư trú ở đồng bằng là Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Như vậy, hầu hết các dân tộc thiểu số còn lại có đời sống gắn bó với rừng núi, trung...
Xem thêm

Bí quyết của thư pháp: Một nét phân thanh tục

Bí quyết của thư pháp: Một nét phân thanh tục

-17/12/2021

Thư pháp sợ nhất là “tục”. Thế nào là tục? Thông thường “tục” xuất hiện dưới 3 hình thức: một là quá quen thuộc, hai là cứng nhắc, ba là tuỳ tiện. Quá quen thuộc là cách thức và kỹ thuật...
Xem thêm

Văn Miếu, 1924: ‘Bia còn mà đình mất’

Văn Miếu, 1924: ‘Bia còn mà đình mất’

-16/12/2021

Khuê Văn Các – một điểm nhấn về biểu tượng và mĩ thuật, theo tác giả bài báo, ‘cũng cây mọc, cũng tường bao, cũng hai bên có hai ao sen’. Đi từ Đại trung môn, qua Khuê Văn các đến Khải Miếu,...
Xem thêm

Tự hào về thăm ATK Định Hóa

Tự hào về thăm ATK Định Hóa

-16/12/2021

Trong niềm tự hào về Bác Hồ kính yêu, về những miền quê cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chúng tôi về thăm ATK Định Hoá (Thái Nguyên), nơi đây là quần thể di tích lưu giữ những tư...
Xem thêm