Biên Hòa – Đồng Nai: Kiểm tra nhà máy gạch ngói Hợp Nhật Thành của người nhà Bí thư phường Phước Tân phát hiện nhiều sai phạm

Từ nguồn tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã tiếp cận nhà máy Gạch ngói Hợp Nhật … Đọc tiếp Biên Hòa – Đồng Nai: Kiểm tra nhà máy gạch ngói Hợp Nhật Thành của người nhà Bí thư phường Phước Tân phát hiện nhiều sai phạm