Văn Hiến Plus

Vũ Bình Lục - Rất quen mà rất lạ

Vũ Bình Lục - Rất quen mà rất lạ
Rất quen, bởi vì nhà thơ, nhà nghiên cứu và phê bình văn học Vũ Bình Lục thuộc lớp nhà văn trưởng thành trong thời kỳ chống Mỹ - cứu nước, đã xuất bản hàng chục tập thơ riêng, từng…
list1
list2

Mới nhất

Lần theo dấu chân Nguyễn Tuân  và

Lần theo dấu chân Nguyễn Tuân và

(Vanhienplus.vn) - Chưa dám chắc Nguyễn Tuân là người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Phần Lan, song tôi tin rằng ông là nhà văn Việt Nam đầu tiên…
Bài chòi - nghệ thuật hồn nhiên

Bài chòi - nghệ thuật hồn nhiên

Bài chòi là nghệ thuật do nhân dân sáng tạo, phục vụ nhân dân và được nhân dân yêu mến, gìn giữ. Đó là nghệ thuật của hạnh phúc, vì…