Chân dung GS Hoàng Chương trong bộ sách quý “100 Giáo sư Việt Nam – trọn đời cống hiến”

(Vanhienplus.vn) - Cuối tháng 12 năm 2017 vừa qua, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật VN đã phối hợp với nhà xuất bản Hồng Đức cho ra mắt bộ sách quý “100 giáo sư Việt Nam – trọn đời cống hiến” gồm 100 bài viết về chân dung. Cuộc đời và sự nghiệp 100 giáo sư tiêu biểu trong khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

0
32

GS Hoàng Chương, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Chủ nhiệm tạp chí Văn hiến Việt Nam, đã được giới thiệu trong tập sách quý này. Vanhienplus xin trân trọng giới thiệu bài viết về GS Hoàng Chương trong tập sách trên

GS Hoàng Chương trong bộ sách quý “100 Giáo sư Việt Nam – trọn đời cống hiến

Phản hồi

Nhập bình luận
Nhập tên bạn